jump to navigation

Beslag op inkomen? Check de beslagvrije voet! 6 februari 2023

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

Vanaf 1 januari 2023 zijn de uitkeringen en het minimumloon ruim 10% omhoog gegaan. Als er beslag ligt op het inkomen, kan dat tot gevolg hebben dat er meer geld naar de deurwaarder gaat. De beslagvrije voet wordt in veel gevallen niet automatisch aangepast.

Bij een bijstandsuitkering blijft de ruimte voor beslag 5% van de uitkering, daar hoeft niets voor geregeld te worden. Bij ander minimum inkomen uit werk of uitkering zoals de AOW, WIA en WW is de automatische verhoging van de beslagvrije voet nog niet wettelijk geregeld.

De deurwaarder is wettelijk verplicht minimaal eenmaal per jaar de beslagvrije voet opnieuw te berekenen. Om ervoor te zorgen dat er vanaf januari 2023 niet te veel wordt afgedragen, kunt u de deurwaarder vragen om de beslagvrije voet per 1 januari 2023 opnieuw te berekenen. Stuur dan de loongegevens van januari 2023 mee.

Als u een inkomen boven het minimum heeft, kan de beslagvrije voet soms lager uitvallen. Dan gaat er meer geld naar de deurwaarder. Maak daarom eerst een berekening voordat u de deurwaarder benadert. U kunt de berekening maken op www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Heeft u vragen hierover of hulp nodig, neem dan contact op met
Evers beschermingsbewind
info@eversbewind.nl
085-1307944

Het energieplafond en uw maandtermijn. 23 januari 2023

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

in de vorige blog heb ik geprobeerd uit te leggen hoe het zit met de verrekening van het energieplafond, en wanneer de energiemaatschappijen de plafondprijzen gaan verrekenen. Namelijk bij de jaarlijkse energierekening, en daarna nog een keer zodra het verbruik tot en met december bekend is.

En wat heeft dit voor effect op uw maandelijkse termijnen? Eigenlijk niets. U moet gewoon uw maandelijkse termijnen betalen.

Zoals in het verleden ook werd gedaan wordt uw maandtermijn vastgesteld op geschat verbruik.
Er wordt nu alleen rekening gehouden een extra tariefprijs: dagtarief, nacht/weekendtarief, energieplafond.
Voor het deel dat onder het plafond blijft rekenen ze met maximaal de plafondprijs, voor het geschatte verbruik daarboven rekenen ze met de prijs van de energiemaatschappij.

Natuurlijk is het goed om zuinig met energie om te gaan. Ook als de energieprijzen verlagen.
Door deze hele energiecrisis zijn we bewust gemaakt van de beperkte beschikbaarheid van energie.

De energierekeningen en het prijsplafond houden ons bezig. 5 januari 2023

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

Uit een bericht op Hart van Nederland blijkt dat het voor heel veel mensen moeilijk is om de ‘plafondregels’ te begrijpen.

Maar hoe zit dat dan eigenlijk?

Voor het berekenen van het plafondgebruik zijn gemiddelden per dag berekend, voor gas – stroom en stadsverwarming. Aan het verbruik binnen deze gemiddelden zijn maximumtarieven gekoppeld.

  • € 0,40 per kWh elektriciteit;
  • € 1,45 per m3 gas;
  • € 47,38 per GJ stadswarmte.

Verdeling maximaal gebruik voor en na energierekening

Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023, maar veel huishoudens krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar. Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen. 1 deel vóór de jaarlijkse energierekening en 1 deel na de jaarlijkse energierekening. 

In de winter wordt er meer energie gebruikt dan in de zomer. Daar is bij deze verdeling rekening mee gehouden.

Krijgt u uw jaarnota in mei 2023, dan wordt het prijsplafond per dag bij elkaar opgeteld tot de datum van uw jaarnota (jaarnotaplafond). Over het verbruik in de periode onder uw jaarnotaplafond betaalt u het plafondtarief. Hebt u meer verbruikt, dan betaalt u de gewone energieprijs. Hebt u minder verbruikt dan kunt u het restant niet meenemen naar de volgende periode.

Na uw jaarnota wordt het prijsplafond opnieuw gestart.

Voorbeeld energieplafond – verbruik rond de jaarrekening.
De jaarnota wordt in dit voorbeeld halverwege mei opgesteld. Voor het jaarnotaplafond worden de daggemiddelden bij elkaar opgeteld tot de zelfde datum. Uw verbruik wordt vergeleken met het plafond. Hebt u over deze periode minder verbruikt, dan betaalt u alleen het maximumtarief. Hebt u meer verbruikt dan betaalt u over het meerdere uw contractprijs.

Vervolgens gaat de plafondteller weer op nul. Aan het eind van 2023 wordt uw verbruik weer vergeleken met het totaal aan daggemiddelden na uw jaarnota.

Elektra per maandPlafond  verbruik
01-2023339339 320320
02-2023280619 275595
03-2023267886 275870
04-20232071093 2101080
1e helft 05-2023911184 981178
jaarafrekening
2e helft 05-20239090 9393
06-2023159249 167260
07-2023161410 159419
08-2023176586 136555
09-2023199785 165720
10-20232661051 224944
11-20233061357 3831327
12-20233561713 4001727
      

Uit dit voorbeeld energieverbruik voor jaarlijkse energierekening met fictief verbruik.
                                                      Plafond        verbruik       over
Januari t/m 1e helft mei                     1184             1178            6
Minder verbruikt dan toegekend plafond. Saldo gaat niet mee naar volgende periode.

                                                      Plafond        verbruik     tekort
2e helft mei t/m december                1713             1727         -14
Meer verbruikt dan toegekend plafond. Voor het meerverbruik telt het hoge tarief.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit

Beslag op uw inkomen? Vraag een aanpassing van uw beslagvrije voet aan. 4 januari 2023

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/29/verhoging-minimumloon-moet-ook-mensen-met-schulden-en-een-beslag-op-inkomen-meer-financiele-ruimte-bieden

Verhoging minimumloon moet ook mensen met schulden en een beslag op inkomen meer financiële ruimte bieden

Nieuwsbericht | 29-12-2022 | 10:42

Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het kan zijn dat burgers met schulden het extra inkomen niet in hun portemonnee krijgen, omdat het deel dat zij er extra bij krijgen -door de stijging van het minimumloon- naar de schuldeiser gaat. Door een herberekening van de beslagvrije voet aan te vragen kan dit voorkomen worden. Het is belangrijk dat mensen daarvoor zelf een nieuwe berekening aanvragen.

Invoering tijdelijk afsluitverbod voor energieschulden 10 november 2022

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

Tekst: André Moerman

Opgelet, er geldt een #afsluitverbod!
Met de stijgende energieprijzen stijgt ook het risico op afsluiten. Met name de prijsvechters onder de #energieleveranciers willen hier nog wel eens snel toe overgaan. Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden geldt vanaf 26 oktober 2022 tot 1 april 2023 een algeheel afsluitverbod. Alleen wanneer aantoonbaar aan de extra procedurevoorschriften is voldaan, mag worden afgesloten. Daarnaast geldt bij het aanbieden van een betalingsregeling een heraansluitverplichting waarvoor de netbeheerder geen extra kosten in rekening mag brengen.

Hebt u een vermoeden dat uw werknemer financieel klem zit? 7 november 2022

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

Onderstaand treft u een aantal situaties aan die een indicatie kunnen zijn voor geldzorgen. Hoe meer situaties van toepassing zijn, hoe groter de kans op geldzorgen.

Er is minstens één keer een loonbeslag en/of inhouding bestuursrechtelijke premie voor deze werknemer gelegd. De werknemer heeft wel eens om een voorschot op het salaris en/of vakantiegeld gevraagd. De werknemer heeft wel eens om een lening gevraagd. De werknemer leent wel eens geld van collega’s.

De werknemer heeft recent een relatiebreuk gehad. De werknemer heeft recent zijn/haar partner of gezinslid verloren. De partner van de werknemer heeft een inkomstendaling gehad of is werkloos. De werknemer is ook mantelzorger.

De werknemer reageert vaak prikkelbaar. De werknemer maakt vaak een vermoeide indruk. De werknemer verzuimt vaker dan drie keer per jaar. Als de werknemer verzuimt is het niet altijd duidelijk of de werknemer echt geen mogelijkheden heeft om te werken. Ik verdenk mijn werknemer wel eens van diefstal. De werknemer vraagt regelmatig een uurtje vrij om dingen te regelen. De werknemer gaat regelmatig van de werkplek af om ongestoord te kunnen bellen. De werknemer vraagt regelmatig om extra te mogen werken. De werknemer heeft meerdere werkgevers. De werknemer gaat niet mee naar bedrijfsuitjes waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald. De werknemer doet niet mee aan de lief & leed pot (of een vergelijkbaar initiatief). De werknemer trakteert niet bij zijn/haar verjaardag.

Als er sprake is van ziekteverzuim: De bedrijfsarts kan geen duidelijke uitspraak doen over de mogelijkheden voor re-integratie. Er zijn beperkingen in concentratie en emotiecontrole. Het lukt niet om de werknemer te motiveren voor re-integratie, terwijl u wel het vermoeden heeft dat er mogelijkheden zijn voor werk. De werknemer maakt bezwaar tegen de reiskosten bij re-integratie activiteiten.

Belangrijke informatie over uw ABN leefgeldpas 7 november 2022

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

De ABN heeft het volgende bericht met mij (en andere bewindvoerders) gedeeld:

Per 4 november is er een wijziging doorgevoerd in de opname mogelijkheid bij (Geldmaat) geldautomaten.
Dit heeft mogelijk ook op effect op de Leefgeldrekening van uw cliënt.

Wat is er veranderd?
Als een cliënt via de (Geldmaat) geldautomaat zijn saldo opvraagt ziet de klant altijd het actuele saldo van zijn rekening.
Dit saldo komt overeen met het saldo dat de klant ziet in de ABN AMRO app of via Internet Bankieren.
Dit bedrag is dus het bedrag waarover de klant maximaal kan beschikken.

Het was technisch mogelijk om meer contant geld op te nemen dan het saldo van de rekening. (Maximaal € 9,99)
Dit hebben we aangepast.

Opnames zijn alleen nog toegestaan binnen de limiet van de rekening. De limiet van de rekening is het positieve saldo van de rekening.
Dit geldt voor alle contante opnames. Voor betalingen via de betaalpas en IDEAL verandert er niets.

Wat betekent dit voor uw cliënt?
Het kan zijn dat uw cliënt gebruik heeft gemaakt van deze technische mogelijkheid om EUR. 9,99 rood te staan.
Omdat we deze functionaliteit hebben uitgezet, kan het zijn dat uw cliënt eenmalig over minder geld kan beschikken.

Hulp bij een beginnende schuld. 16 december 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingrijpend gewijzigd.

Uw gemeente krijgt bericht bij een beginnende huurschuld.
Tijdens het gesprek legt de medewerker uit dat de gemeente u kan registreren bij de BKR en dat deze melding vijf jaar blijft staan.

Als beschermingsbewindvoerder kan ook ik u helpen bij beginnende schulden.
Met het verschil dat mijn hulp aan u niet bij de BKR wordt geregistreerd.

Wilt u hulp bij beginnende schulden, maar ziet u het niet zitten dat u hiervoor wordt geregistreerd bij de BKR?
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op. Of stuur een e-mail met uw contactgegevens en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Trudy Evers
Evers beschermingsbewind
T 085 – 130 79 44
E info@eversbewind.nl
W http://www.eversbewind.nl

Ik ben op maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, u wordt dan door mij teruggebeld (met een anoniem nummer).

In verband met de corona-maatregelen werk ik voornamelijk thuis, daarom is, naast een coronaveilig bezoek bij u aan huis, ook telefonisch contact of videobellen mogelijk.

Wij praten niet over ons geld, 11 november 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

en al helemaal niet als we schulden hebben.

Aarzeling, angst of schaamte om contact op te nemen en te vragen om hulp?
– Als ik dan bel, wie krijgt u aan de lijn?
– Wat gaat zij dan zeggen? 
– Wat zal ze wel niet van mij denken?

Nibud: Een op de vijf huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. 
RTL-nieuws: Inmiddels heeft ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen en dat aantal zal waarschijnlijk vooral in het najaar flink oplopen. Het gaat ook vaak om mensen die eerder geen schulden hadden.
Wist u dat dit dan 3.456.000 huishoudens zijn? 

Laat u niet leiden door angst of schaamte. 
Overwin de schaamte en maak een afspraak om kennis te maken.
Klikt het? Dan kunnen we verdere afspraken maken.
Klikt het niet? Geen probleem.

Heeft u toch nog drempelvrees? 
Dan kom ik toch bij u over de drempel, in uw eigen vertrouwde omgeving. 

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met mij op.
Trudy Evers
Evers Beschermingsbewind
info@eversbewind.nl
http://www.eversbewind.nl

Ik ben van maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereikbaar op 085-130 79 44. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, ik bel u dan (anoniem) terug. Of stuur een e-mail, en ik reageer per mail of per telefoon (anoniem).

In verband met de corona-maatregelen is, naast een bezoek aan huis, ook videobellen mogelijk.

Wat is beschermingsbewind? 4 november 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Wat is beschermingsbewind?
In welke situatie kan dit worden aangevraagd?
Waar vraag ik dat aan?
Hoe vraag ik dat aan?
Wie kan dat, behalve ik zelf, voor mij aanvragen?
Wat kost het?

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is er puur om u te beschermen tegen verdere problemen.
Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert.
De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

In welke situatie kan dit worden aangevraagd?
Als u geheel of gedeeltelijk niet voor uw geldzaken kan zorgen. Bijvoorbeeld:
o Analfabeet, dyslectie, dyscalculie.
o Vanwege (langdurige en/of ongeneeslijke) ziekte.
o Lichte schulden.
o Een verstandelijke beperking (volgens de wet volwassen maar het brein
van bijvoorbeeld een achtjarige).
o Verslavingsproblematiek (koopverslaafd, drugsverslaafd,
alcoholverslaafd, gokverslaafd, etc.).

Waar vraag ik dat aan?
Bewind vraagt u aan bij de kantonrechter. 
Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht.

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

Hoe vraag ik dat aan?
Bewindvoering aanvragen – in het kort:
1. Een verzoeker verstuurt aanvraagformulier en bijlagen naar de
kantonrechter.
2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een
verweerschrift opsturen.
4. De zitting: de kantonrechter behandelt het verzoek met:
o de verzoeker
o de persoon voor wie het bewind bedoeld is (de betrokkene)
o de voorgestelde bewindvoerder(s)
o belanghebbende(n) (die verweer voeren)
5. De kantonrechter doet uitspraak: hij beslist of hij akkoord gaat met het
verzoek.
6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.

Wie kan dat, behalve ik zelf, voor mij aanvragen?
De persoon die de aanvraag voor bewind indient is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, heet de betrokkene. De betrokkene kan ook de verzoeker zijn.

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot bewind indienen:
o de persoon voor wie het bewind is bedoeld (de betrokkene);
o de echtgenoot of andere partner;
o familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders,
grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes,
neven en nichten;
o degene die het gezag heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene
nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig);
o de curator of de mentor van de betrokkene;
o de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
o de officier van justitie;
o het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de
betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld
verspilt en/of in de problemen zit door schulden. 

Wat kost het?
U betaalt griffierecht voor het aanvragen van bewind. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling door de rechter.

De bewindvoerder kan aan de rechter vragen een vergoeding voor zijn werk te bepalen.
De kosten voor bewindvoering (en mentorschap en curatele) worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. De tarieven zijn daarom bij iedere organisatie gelijk.

Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand.
Vanuit de bijzondere bijstand kunnen vergoedingen worden verstrekt voor het griffierecht, en de bewindvoerderskosten. Hiervoor kan de bewindvoerder terecht bij de gemeente.