jump to navigation

Hulp bij een beginnende schuld. 16 december 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Per 1 januari 2021 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingrijpend gewijzigd.

Uw gemeente krijgt bericht bij een beginnende huurschuld.
Tijdens het gesprek legt de medewerker uit dat de gemeente u kan registreren bij de BKR en dat deze melding vijf jaar blijft staan.

Als beschermingsbewindvoerder kan ook ik u helpen bij beginnende schulden.
Met het verschil dat mijn hulp aan u niet bij de BKR wordt geregistreerd.

Wilt u hulp bij beginnende schulden, maar ziet u het niet zitten dat u hiervoor wordt geregistreerd bij de BKR?
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op. Of stuur een e-mail met uw contactgegevens en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Trudy Evers
Evers beschermingsbewind
T 085 – 130 79 44
E info@eversbewind.nl
W http://www.eversbewind.nl

Ik ben op maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, u wordt dan door mij teruggebeld (met een anoniem nummer).

In verband met de corona-maatregelen werk ik voornamelijk thuis, daarom is, naast een coronaveilig bezoek bij u aan huis, ook telefonisch contact of videobellen mogelijk.

Wij praten niet over ons geld, 11 november 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , ,
add a comment

en al helemaal niet als we schulden hebben.

Aarzeling, angst of schaamte om contact op te nemen en te vragen om hulp?
– Als ik dan bel, wie krijgt u aan de lijn?
– Wat gaat zij dan zeggen? 
– Wat zal ze wel niet van mij denken?

Nibud: Een op de vijf huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. 
RTL-nieuws: Inmiddels heeft ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen en dat aantal zal waarschijnlijk vooral in het najaar flink oplopen. Het gaat ook vaak om mensen die eerder geen schulden hadden.
Wist u dat dit dan 3.456.000 huishoudens zijn? 

Laat u niet leiden door angst of schaamte. 
Overwin de schaamte en maak een afspraak om kennis te maken.
Klikt het? Dan kunnen we verdere afspraken maken.
Klikt het niet? Geen probleem.

Heeft u toch nog drempelvrees? 
Dan kom ik toch bij u over de drempel, in uw eigen vertrouwde omgeving. 

Neem voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek contact met mij op.
Trudy Evers
Evers Beschermingsbewind
info@eversbewind.nl
http://www.eversbewind.nl

Ik ben van maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereikbaar op 085-130 79 44. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, ik bel u dan (anoniem) terug. Of stuur een e-mail, en ik reageer per mail of per telefoon (anoniem).

In verband met de corona-maatregelen is, naast een bezoek aan huis, ook videobellen mogelijk.

Wat is beschermingsbewind? 4 november 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Wat is beschermingsbewind?
In welke situatie kan dit worden aangevraagd?
Waar vraag ik dat aan?
Hoe vraag ik dat aan?
Wie kan dat, behalve ik zelf, voor mij aanvragen?
Wat kost het?

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is er puur om u te beschermen tegen verdere problemen.
Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert.
De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

In welke situatie kan dit worden aangevraagd?
Als u geheel of gedeeltelijk niet voor uw geldzaken kan zorgen. Bijvoorbeeld:
o Analfabeet, dyslectie, dyscalculie.
o Vanwege (langdurige en/of ongeneeslijke) ziekte.
o Lichte schulden.
o Een verstandelijke beperking (volgens de wet volwassen maar het brein
van bijvoorbeeld een achtjarige).
o Verslavingsproblematiek (koopverslaafd, drugsverslaafd,
alcoholverslaafd, gokverslaafd, etc.).

Waar vraag ik dat aan?
Bewind vraagt u aan bij de kantonrechter. 
Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht.

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

Hoe vraag ik dat aan?
Bewindvoering aanvragen – in het kort:
1. Een verzoeker verstuurt aanvraagformulier en bijlagen naar de
kantonrechter.
2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een
verweerschrift opsturen.
4. De zitting: de kantonrechter behandelt het verzoek met:
o de verzoeker
o de persoon voor wie het bewind bedoeld is (de betrokkene)
o de voorgestelde bewindvoerder(s)
o belanghebbende(n) (die verweer voeren)
5. De kantonrechter doet uitspraak: hij beslist of hij akkoord gaat met het
verzoek.
6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.

Wie kan dat, behalve ik zelf, voor mij aanvragen?
De persoon die de aanvraag voor bewind indient is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, heet de betrokkene. De betrokkene kan ook de verzoeker zijn.

De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot bewind indienen:
o de persoon voor wie het bewind is bedoeld (de betrokkene);
o de echtgenoot of andere partner;
o familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders,
grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes,
neven en nichten;
o degene die het gezag heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene
nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig);
o de curator of de mentor van de betrokkene;
o de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
o de officier van justitie;
o het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de
betrokkene. Het college kan bewind aanvragen als de betrokkene geld
verspilt en/of in de problemen zit door schulden. 

Wat kost het?
U betaalt griffierecht voor het aanvragen van bewind. Griffierechten zijn kosten voor de behandeling door de rechter.

De bewindvoerder kan aan de rechter vragen een vergoeding voor zijn werk te bepalen.
De kosten voor bewindvoering (en mentorschap en curatele) worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. De tarieven zijn daarom bij iedere organisatie gelijk.

Kan de betrokkene de vergoeding niet betalen? Dan kan hij in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand.
Vanuit de bijzondere bijstand kunnen vergoedingen worden verstrekt voor het griffierecht, en de bewindvoerderskosten. Hiervoor kan de bewindvoerder terecht bij de gemeente.

Schoonzoon voert geen verweer omdat hij het niet eens is met zijn schoonvader. 28 oktober 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

De oude heer Visser was opgenomen in een verzorgingshuis.
Samen met zijn echtgenote en schoonzoon Herman zat hij in de koffiekamer toen de deurwaarder kwam.
Er was een geschil over werkzaamheden aan de schuur en in de tuin. De oude heer Visser wist precies te vertellen waar het over ging en dat er heel veel van de eis niet klopte, hij was daarom ook niet te spreken over de eisende partij.
Herman gaf aan dat hij al lange tijd bewindvoerder was voor zijn schoonouders, hij beloofde zijn schoonvader om voor dit geschil het verweer naar de rechtbank te sturen.

Na enige weken kreeg de deurwaarder de uitspraak over het geschil en zag tot haar verbazing dat er voor de heer Visser niets naar de rechtbank was ingestuurd.

Bij de heer Visser aangekomen bleek dat de gezondheid van de heer Visser heel erg achteruit was gegaan. Hij reageerde wel, maar was niet meer in staat iets te begrijpen of te onthouden.

De deurwaarder wilde toch meer informatie hebben, want waarom had de schoonzoon niets naar de rechtbank gestuurd? Gegevens van de schoonzoon had zij niet, maar wel het woonadres van zijn echtgenote.
Ook de echtgenote was heel verbaasd en belde direct naar Herman. Het hoe en wat kreeg de deurwaarder niet mee, maar zij adviseerde de echtgenote en de schoonzoon om alsnog in verweer te gaan (juridisch: in verzet gaan).

Tot haar grote verbazing werd er enige tijd later een opdracht gegeven om beslag te leggen op de inboedel bij de echtgenote. Daar aangekomen vertelde de echtgenote het trieste nieuws dat de oude heer Visser ondertussen was overleden.
Ook nu werd contact opgenomen met Herman, hij vertelde dat hij niet in verweer was gegaan omdat hij van mening was dat zijn schoonvader geen gelijk had. De echtgenote moest daardoor van haar AOW en een klein pensioen de vordering betalen.

Beslag op de inboedel is uiteindelijk niet gelegd, de deurwaarder heeft met de echtgenote een voor haar haalbare regeling getroffen.

Of het verweer iets had uitgemaakt?
Dat blijft nu koffiedik kijken. Maar als Herman het verweer van zijn schoonvader naar de rechtbank had gestuurd dan was dat in ieder geval door de kantonrechter wel meegenomen in zijn beoordeling en beslissing.

N.B.
Dit verhaal is op waarheid gebaseerd.

Wacht niet tot het laatste moment om hulp te vragen. 19 oktober 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , ,
add a comment

U bent echt niet de enige die het lastig vindt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen of overzicht te houden in een wereld die steeds ingewikkelder wordt. En de huidige situatie kan dit ook nog verergeren.

Bij financiële moeilijkheden is geen onderscheid te maken in leeftijdsgroepen.

Zet de eerste stap en verzamel uw moed om hulp te vragen.

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op. Of stuur een e-mail met uw contactgegevens en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Trudy Evers
Evers beschermingsbewind

T 085 – 130 79 44
E info@eversbewind.nl
W http://www.eversbewind.nl

Ik ben op maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, u wordt dan door mij terug gebeld (met een anoniem nummer).

In verband met de corona-maatregelen werk ik voornamelijk thuis, daarom is, naast een bezoek bij u aan huis, ook telefonisch contact of videobellen mogelijk.
Quote 1:
Een op de zes ondervraagden zegt het gênant te vinden om met hen over geldzaken te praten. Bij een specialist zijn de verschillen nog groter. Ongeveer de helft geeft aan met hen niet over financiële problemen te praten, terwijl nog geen 20 procent dit wel zegt te doen. Rabobank benadrukt dat dit de oplossing van problemen vaak in de weg staat omdat hulp ook van buitenaf kan komen. 
https://www.ad.nl/economie/nederlanders-verzwijgen-financiele-problemen~a3d78b624/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FyOVWlZ71pr%3Famp%3D1

Quote 2:
Omdat de aanvullende pensioenen al jaren niet meer zijn verhoogd, is de financiële situatie voor alle gepensioneerden de afgelopen jaren verslechterd. Dat heeft voor een daling van de koopkracht gezorgd van 5 procent tussen 2008 en 2018. Terwijl de koopkracht voor de hele bevolking met 6 procent steeg in diezelfde periode.
https://www.ad.nl/ad-werkt/gepensioneerden-werken-vaker-door-maar-dat-is-niet-altijd-een-vrije-keuze~a4fbcaa9/

Over Evers beschermingsbewind 11 oktober 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
add a comment

Trudy Evers is uw beschermingsbewindvoerder bij Evers beschermingsbewind.

Om aan de kwaliteit van mijn dienstverlening te kunnen garanderen voldoe ik aan alle wettelijke vereisten die aan het beroep van bewindvoerder zijn gesteld.                                      

Eén van de kwaliteitseisen is te zorgen voor de continuïteit van de werkzaamheden tijdens vakantie, ziekte, of, in het uiterste geval, het overlijden van uw bewindvoerder.

Daarom werk ik samen met twee bewindvoerders uit Hilversum. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat uw financiële zaken, ook bij mijn afwezigheid, worden behandeld.   

Jaarlijks beoordeelt het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM of ik nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoe.

Ook uw financiële gegevens worden jaarlijks gecontroleerd. Dit wordt Rekening & Verantwoording (R&V) genoemd. Elk jaar maak ik een overzicht van uw inkomsten en uitgaven, uw vermogen en de eventuele schulden van het voorgaande jaar. Ik bespreek dit met u, en verstuur dit naar de kantonrechter. De kantonrechter beoordeelt uiteindelijk de R&V.

Trudy Evers, LLB

Evers Beschermingsbewind
Postbus 99
3890 AB Zeewolde

T 085 – 130 79 44
E info@eversbewind.nl
W www.eversbewind.nl

Uitoefenen oneigenlijke druk aan banden gelegd. 8 oktober 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , , , , , , ,
add a comment

Bron: André Moerman
Het volledige bericht is ook te lezen op: https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=817&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=7e266d257c

03/10/2020 11:00 uur

Dreigen met beslag op inboedel of daadwerkelijk beslag leggen om naast loonbeslag een betalingsregeling af te dwingen? Vanaf 1 oktober 2020 zal dit veel minder vaak voor gaan komen. De mogelijkheden om beslag op inboedel te leggen zijn namelijk ingrijpend beperkt. Op niet bovenmatige inboedel mag de deurwaarder geen beslag meer leggen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een fiets of een computer. Bovendien mag de deurwaarder geen beslag leggen wanneer voorzienbaar is dat de kosten hoger zijn dan de verwachte opbrengst. Naast deze beslagbeperkingen wordt online-verkoop mogelijk gemaakt en zal het op termijn makkelijker worden om beslag op een auto of brommer te leggen.

Beslagverboden
De wetswijziging herziening van het beslag- en executierecht regelt dat per 1 oktober 2020 de niet-bovenmatige inboedel voor iedere debiteur vrijgelaten wordt van beslag. Inboedel wordt in artikel 3:5 Burgerlijk Wetboekgedefinieerd als het geheel van tot huisraad en tot stoffering en meubilering van een woning dienende roerende zaken, met uitzondering van boekerijen en verzamelingen van voorwerpen van kunst, wetenschap of geschiedkundige aard.
Een zeepjesverzameling, een verzameling van Swarovski kristal, munten of postzegels vallen uiteraard niet onder het begrip inboedel.
Naast niet-bovenmatige inboedel kan de deurwaarder geen beslag leggen op niet-bovenmatige kleding, levensmiddelen en andere zaken die redelijkerwijs nodig zijn voor de persoonlijke levensbehoeften en algemene dagelijkse levensbehoeften. Onder persoonlijke levensbehoeften vallen bijvoorbeeld toiletartikelen, scheergerei of een föhn. Onder algemene dagelijkse levensbehoeften kan bijvoorbeeld een fiets worden verstaan, maar ook een mobiele telefoon en een computer. Indien in het gezin kinderen aanwezig zijn, valt ook kinderspeelgoed onder deze categorie. 
Bovendien kan de deurwaarder geen beslag leggen op zaken die in de woonruimte aanwezig zijn en die betrokkene nodig heeft voor de verwerving van de noodzakelijke middelen van bestaan, dan wel voor zijn scholing of studie. De achterliggende gedachte is dat betrokkene op deze wijze in staat blijft inkomen te genereren.  
Tot slot geldt een beslagverbod voor zaken van hoogstpersoonlijke aard (bijvoorbeeld een trouwring of fotoboeken) en gezelschapsdieren. 

Uitzondering op beslagverbod
Wanneer sprake is van bovenmatigheid geldt het beslagverbod niet. Bovenmatigheid betreft zaken die niet nodig zijn voor het voeren van een gewone, eenvoudige, huishouding. Bovenmatigheid kan zowel zien op het aantal zaken, als op de waarde van een enkele zaak. Over dit criterium zal in de praktijk discussie ontstaan. Hoe duur mag een computer zijn? Mag een gezin slechts één of meerdere computers hebben?
Mocht de deurwaarder een bovenmatige zaak in beslag nemen, bijvoorbeeld een veel te dure fiets en de debiteur kan deze niet missen, dan mag hij deze uit de executieopbrengst vervangen door een goedkope fiets. 
Ook is een uitzondering gemaakt voor zaken die nog niet zijn betaald. Een niet-bovenmatige computer kan wel door de verkoper in beslag worden genomen wanneer de aanschafkosten of reparatiekosten niet zijn betaald. Hetzelfde geldt voor de kosten van aanschaf van een gezelschapsdier of de kosten die de dierenarts heeft gemaakt. In de praktijk zal dit nog niet zo makkelijk gaan aangezien er eerst een vonnis moet zijn en de kosten van het beslag en executie niet voorzienbaar hoger mogen zijn dan de opbrengst (zie hierna). 

Beslag als oneigenlijk drukmiddel
In de wet is expliciet geregeld dat beslag op roerende zaken niet als oneigenlijk drukmiddel mag worden gebruikt. In art. 441 Rv is een derde lid toegevoegd: 
“Het is niet toegestaan zaken in beslag te nemen indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat de opbrengst die gerealiseerd kan worden door het verhaal op die zaken minder bedraagt dan de kosten van de beslaglegging en de daaruit voortvloeiende executie, tenzij de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar door het beslag en de executie niet op onevenredig zware wijze in zijn belangen wordt getroffen.”
Beslag leggen op een auto waarvan de dagwaarde lager is dan de kosten van beslag en verkoop, is derhalve niet geoorloofd. Beslag mag niet uitsluitend als pressiemiddel worden gebruikt. Een uitzondering geldt voor de situatie dat de debiteur niet wil, maar wel kan betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een debiteur met vermogen in het buitenland waar de schuldeiser vanwege grensoverschrijdende problematiek lastig beslag op kan leggen. Door beslag als drukmiddel te gebruiken kan de debiteur aangespoord worden zijn vermogen aan te wenden om de vordering te betalen.
De deurwaarder krijgt hiermee een grotere verantwoordelijkheid om een afweging te maken en zo nodig de opdracht tot beslaglegging te weigeren. Hij moet een kostenafweging maken vóórdat hij beslag gaat leggen.

Online verkoop
De wetswijziging zorgt ook voor een modernisering van de executie. De verkoop kan op moderne wijze, via internet, op vergelijkbare wijze als bij onroerende zaken, plaatsvinden. Groot voordeel is dat een groter publiek wordt bereikt en dat het goedkoper is. De betekent meer opbrengst en minder kosten.
De aankondiging van de verkoop gebeurt niet meer via een kostbare advertentie in de krant en het ‘aanslaan van een biljet’. In plaats daarvan vindt de aankondiging via internet plaats, waarbij vermeld wordt via welke website en gedurende welke periode er geboden kan worden. De KBvG heeft hiervoor een centrale website ingericht die binnenkort te bereiken is via www.kbvg.nl/executieverkopen

Beslag op de auto
De wetswijziging regelt tevens dat de deurwaarder makkelijker beslag op een auto kan leggen. Volgens de huidige wetgeving kan de deurwaarder alleen beslag op de auto leggen wanneer hij de auto waarneemt. Per 1 april 2021 kan de deurwaarder van achter zijn bureau, via het kentekenregister administratief beslag leggen op de auto, motor, brommer, caravan e.d. De deurwaarder hoeft dan niet meer op zoek naar het voertuig. Bijkomend voordeel is dat een potentiële koper in het kentekenregister kan zien dat er beslag op is gelegd. 
Het kentekenregister registreert overigens niet het eigendom. Mocht iemand anders dan de debiteur kunnen aantonen eigenaar te zijn, dan is het beslag niet geldig gelegd. 

Goed nieuws
Tot voor kort kwam het regelmatig voor dat er gedreigd werd met beslag op de inboedel om zo naast loonbeslag een aanvullende betalingsregeling af te dwingen. Of er werd daadwerkelijk beslag gelegd en een verkoopdatum aangekondigd. Meestal leidde het niet tot een openbare verkoop. Bij inboedel van ‘kringloopkwaliteit’ zijn de executiekosten immers hoger dan de opbrengst. Toch werd beslag op inboedel en het aankondigen van de verkoop als drukmiddel gebruikt, met als gevolg dat mensen betalingsregelingen aangaan die ze eigenlijk niet kunnen betalen.
De deurwaarder kon op bijna de gehele inboedel beslag leggen, met uitzondering van:
•    bed en beddengoed van het gezin;
•    de kleding die ze aanhebben;
•    eten en drinken voor het gezin (behoefte voor een maand);
•    gereedschappen van ambachtslieden en werklieden voor hun eigen bedrijf.
Beslag op de koelkast mocht wel, maar niet op de inhoud. Deze zeer ouderwetse beslagverboden dateerden uit 1838 en dienden nodig gemoderniseerd te worden.

De mogelijkheden voor schuldeisers om vorderingen te innen worden door de wetswijziging ingrijpend beperkt. Toch is het ook voor potentiële schuldeisers goed nieuws. Immers wanneer de debiteur onder druk onder het bestaansminimum wordt gezet ontstaan nieuwe schulden en nieuwe schuldeisers en daar is niemand mee gediend.

Meer informatie
– Wetswijziging herziening van het beslag- en executierecht
– Besluit tijdstip inwerkingtreding wetswijziging
 Parlementaire behandeling
– Bijdrage in Justitiële verkenningen: Invordering schulden, van eigenbelang naar gezamenlijk belang

Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt. 7 oktober 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , ,
add a comment

Voor u het weet worden de betaalachterstanden een groot probleem.

Tijdelijke regeling voor handel- en kantonzaken:
Op 30 september is in deze regeling opgenomen dat ontuimingen weer worden toegewezen en mogen worden uitgevoerd. 

Bij al bestaande vonnissen met ontruiming werden onder andere de voorwaarden gesteld dat de achterstand niet verder mocht oplopen, en er moesten afspraken worden gemaakt om de achterstand in te lopen. Als deze afspraken niet worden nagekomen wordt de ontruiming alsnog uitgevoerd zodra dit weer is toegestaan.

Dit betekent dat er per 1 oktober weer woningen ontruimd gaan worden.

Wacht niet tot het laatste moment om in actie te komen. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt. 
Kom in actie voordat de deurwaarder in actie komt. 

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op. Of stuur een e-mail met uw contactgegevens en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

Trudy Evers
Evers beschermingsbewind
Postbus 99
3890 AB Zeewolde

Ik ben van maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch bereikbaar op 085-130 79 44. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, u wordt dan door mij terug gebeld (met een anoniem nummer).

In verband met de corona-maatregelen is, naast een bezoek aan huis, ook telefonisch contact of videobellen mogelijk.


Blog bij Tomlow-advocaten:
https:/www.tomlow-advocaten.nl/nieuws/deel-viii-slot-ontruimen-huurwoning-hoe-gaat-de-rechter-daarmee-om/

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDucuments/Tijdelijke-regeling-voor-handel-en-kantonzaken.pdf 

Is financiële ondersteuning voor uw familielid nodig? 30 september 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Is het ziektebeeld van uw ouder achteruit gegaan en lukt het haar/hem daarom steeds minder om zelf voor de financiële administratie te zorgen?

Is het voor uw ouder moeilijk om in deze snel veranderende (digitale) wereld de zaken te blijven volgen en te begrijpen? 

Wordt daarom steeds vaker om uw hulp gevraagd? 
Maar is het voor uzelf moeilijk om een goede balans te vinden en te houden tussen deze hulpvragen in combinatie met uw eigen gezin, werk en gezondheid?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met mij op. Of stuur een e-mail met uw contactgegevens en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

In verband met de corona-maatregelen is, naast een bezoek aan huis, ook telefonisch contact, videobellen via Whatsapp of Skype mogelijk.

Evers Beschermingsbewind
Postbus 99
3890 AB Zeewolde

Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag tussen 11:00 uur en 13:00 uur. Buiten deze tijden kunt u de voice-mail inspreken, u wordt dan door mij terug gebeld.
Ook kunt u mailen naar info@eversbewind.nl

Andere of tweede bewindvoerder aanstellen? 25 september 2020

Posted by Trudy Evers, Evers beschermingsbewind in Alles.
Tags: , , ,
add a comment

Het is mogelijk om van bewindvoerder te veranderen of een tweede bewindvoerder te laten benoemen. Wijziging van een bewindvoerder vindt niet zomaar plaats. Daarvoor moeten goede redenen zijn. De kantonrechter oordeelt hierover.

Er kunnen tal van redenen zijn, bijvoorbeeld:
– de samenwerking verloopt niet lekker
– de bewindvoerder is niet genoeg bereikbaar
– de bewindvoerder doet het werk niet goed
– er is niets mis met de bewindvoerder, maar u hebt liever een andere
– u hebt liever een bewindvoerder in de buurt

De eerste stap is dat u het gesprek aangaat met uw bewindvoerder. Misschien kan de onvrede weggenomen worden door nieuwe afspraken te maken.
Helpt dit niet? Bedenk dan of uw probleem opgelost zou zijn door over te stappen naar een andere bewindvoerder.

Stel, u bent niet tevreden omdat u steeds extra geld aanvraagt en de bewindvoerder dit nooit naar u overmaakt. Gaat u dit extra geld bij een andere bewindvoerder wel krijgen of is het er simpelweg niet?
Of, u bent niet tevreden omdat u schulden hebt en de bewindvoerder deze niet oplost. Kan een andere bewindvoerder deze schulden wel oplossen of zijn er andere redenen waardoor een schuldregeling niet lukt (verslavingen, nieuwe schulden, geen vaste woon- of verblijfplaats, geen inkomen, etc.)?

Als u er met uw bewindvoerder niet uit komt en u denkt dat u bij die nieuwe bewindvoerder niet de problemen zult hebben die u nu hebt, kunt u overstappen. U zoekt een nieuwe bewindvoerder, vraagt of diegene de bereidverklaring in wil vullen en dient een verzoek in bij uw rechtbank.

Procedure:
De bewindvoerder of de persoon die onder bewind staat (betrokkene) kan een verzoek indienen bij de kantonrechter. Deze persoon is de verzoeker.

In een brief (verzoekschrift) vraagt u aan de kantonrechter om een andere of tweede bewindvoerder aan te stellen. Leg uit waarom u dit wilt. Noem verder in de brief de naam, adres en woon- of vestigingsplaats van:
– uzelf
– de voorgestelde nieuwe of tweede bewindvoerder
– de bewindvoerder die er nu is
– de belanghebbende(n) als die er zijn
Stuur de volgende bijlagen mee:
• de bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) van de voorgestelde nieuwe of tweede bewindvoerder
• de akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de bewindvoerder die er nu is en de belanghebbende(n)
Sluit de brief af met uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft. Stuur de brief en bijlagen naar de rechtbank die toezicht houdt over het bewind.

De kantonrechter beoordeelt uw verzoek. Soms vindt hij het nodig om een zitting te houden. De griffie van de rechtbank stuurt dan een uitnodiging naar:
– de betrokkene
– de bewindvoerder die er nu is
– de voorgestelde nieuwe of tweede bewindvoerder
– de belanghebbende(n) als die er zijn

Uitspraak:
De kantonrechter kan met het verzoek akkoord gaan of het afwijzen. Hij zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De griffie van de rechtbank stuurt de beschikking per post naar:
– de betrokkene
– de oude bewindvoerder
– de nieuwe of tweede bewindvoerder

Gaat de kantonrechter akkoord met het verzoek?
De nieuwe of tweede bewindvoerder start op de dag nadat de griffie de beschikking heeft verstuurd.
De kantonrechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de bewindvoerder.
De griffie registreert de naam van de nieuwe of tweede bewindvoerder in het Centraal curatele- en bewindregister.
Heeft de kantonrechter een nieuwe bewindvoerder benoemd, dan moet de oude bewindvoerder een eindrekening en verantwoording indienen. Als de kantonrechter een tweede bewindvoerder heeft aangesteld, is dit niet nodig.

Wijst de kantonrechter het verzoek af?
Dan geeft hij daarvoor in de beschikking zijn redenen.
Bent u het niet eens met de uitspraak?
U kunt tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Trudy Evers
Evers Beschermingsbewind
Postbus 99
3890 AB Zeewolde
E info@eversbewind.nl
W http://www.eversbewind.nl